रुग्णांच्या प्रतिक्रिया


    • सौ स्वाती चोडणकर डिचोली गोवा
      मला BREAST CANCER होता OPERATION नंतर कोणतीही CHEMOTHERAPY घेतलेली नाही.नातेवाईक मित्रांच्या आग्रहाला न जुमानता स्वतःच्या निश्चयावर ठाम राहून आयुर्वेदाकडे वळले. आरोग्यधाम मध्ये आल्यावर आपल्या जीवनात करत असलेल्या चुका समजल्या व त्या सुधारण्यासाठी संधीपण मिळाली. आहार, विहार ,वागणे. बोलणे कसे असावे, जीवन जगण्याची पद्धत समजली व आत्मविश्वास वाढला. निसर्गोपचाराने माणूस बारा होऊ शकतो याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे मी स्वतः आहे, धन्यवाद आरोग्यधाम