नोंदणी अर्ज


टीप-
1. प्रथम नोंदणी शुल्क रु. १०००/- याचा परतावा मिळणार नाही. या बद्दल काही प्रश्न असतील तर ते फोन करून विचारून घ्यावे.
2. नोंदणी शुल्क भरावयास खालील खात्यांपैकी एकाचा वापर करावा.
बँक ऑफ महाराष्ट्र (शाखा कुडाळ)
IFSC कोड - MAHB0000070
डॉ. रसिका विद्याधर करंबेळकर - 60155875139
3. आरोग्यधाम मध्ये उपचारासाठी आलेल्या रुग्णाचे नोंदणी शुल्क जादा आकारले जाणार नाही.
अर्ज भरण्याच्या सूचना
1. प्रथम शुल्क बँक खात्यामध्ये भरावे व जो शुल्क भरलेला UTR क्रमांक असेल तो MAIL/SMS ने नावासकट कळवावा.
2. फोटो हा 1MB पेक्षा जास्त नसावा.
2. जर आजाराचा रिपोर्ट जोडावयाची असेल तर ती फाईल 2MB पेक्षा जास्त नसावी.


आरोग्यधाम

सिंधुदुर्ग योग पंचगव्य निसर्गोपचार केंद्र

संचालक: डॉ. सौ. रसिका विद्याधर करंबेळकर


आरोग्यधाम सिंधुदुर्ग योग निसर्गोपचार केंद्र

ओम, २६५७, हिंदू कॉलनी, पाण्याच्या टाकीसमोर,
कुडाळ, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र, भारत ४१६५२०.
संपर्क: ०२३६२-२२१८५०, ९४०४३९५४२७.
Email: sdurg.arogyadham@gmail.com


नाव
पत्ता
पिन
ई मेल
संपर्क क्रमांक
आजार
मुख्य आजार
आजार कालखंड पासून
आजार कालखंड पर्यंत
शुल्क
NEFT/RTGS UTR No.
फोटो
आजाराचा रिपोर्ट
संदेश